Tre gange så mange kvinder går til psykolog som mænd

Psykiske problemer opfattes forskelligt af de to køn

Tre gange så mange kvinder går til psykolog som mænd

Der er markant flere kvinder, som går til psykolog med offentligt tilskud sammenlignet med mænd. Hos de 18-25 årige var det i 2017  blot 1 ud af 100 mænd, der gik til psykolog med tilskud, mens tre gange så mange unge kvinder gjorde det samme. Tabuisering og miljø spiller en rolle, siger psykolog.

Af: Andreas Canvin

I de seneste år har debatten om unges mentale sundhed kørt for fuld blus. Fra politisk side har nogle partier foreslået gratis psykologhjælp til unge, mens både eksperter og unge selv har udtrykt bekymring over det pres, de mener, at unge er udsat for i det danske samfund.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der fra 2012-2017  tre gange så mange unge kvinder, der gik til psykolog med offentligt tilskud end de jævnaldrende mænd på 18-25 år. Da tallene kun medregner psykologbesøg med offentligt tilskud, er der ikke taget højde for den gruppe af unge, der har været til psykolog uden tilskud.

Markant kønsforskel

Men der er en betydelig forskel mellem unge mænd og kvinder, når det kommer til psykologbesøg, og hvordan det gå til psykolog overordnet opfattes hos det enkelte køn siger Ida Lohse, som er psykolog ved Center for Børn og Unges Sundhed.

”Mange af de unge drenge er sådan ’hvad løser det, at vi snakker?,’” fortæller Ida Lohse, der arbejder med unge mellem 15-30 år. Hun vurderer, at unge mænd generelt er mere lukkede om deres følelser, og ofte har svært ved at se formålet ved psykologsamtaler. I hendes eget arbejde med unge er der også en klar overvægt af hunkøn.

Lohses vurdering støttes af rapporten ’Mænd og psykiske problemer’, der blev udgivet af Forum for Mænds Sundhed i 2016. Undersøgelserne i rapporten understreger, at mænd i forhold til kvinder er mere tilbageholdende med at snakke om deres psykiske problemer med kollegaer, nære relationer samt lægen og psykologen. Konsekvensen er, at mænd langt fra får den hjælp, de har brug for, konkluderer rapporten.

Kvinder vil hjælpes, mænd vil hjælpe

Omvendt er det udbredt blandt unge kvinder at have for høje forventninger til sig selv, siger Julie Kolte, ambassadør for organisationen En af Os, der hjælper unge med psykiske lidelser.

”Man skal have styr på alt, mere end man kan. Og så knækker man,” forklarer hun, men påpeger også, at der ved at ske en kulturændring blandt unge mænd, hvor det i stigende grad bliver accepteret at snakke åbent om sine psykiske problemer. Ifølge Julie Kolte har mange unge mænd stadig den opfattelse, at det skal være dem, der hjælper andre, og ikke dem, der selv opsøger hjælp.

Men der er en ”afstigmatisering” af mænds mentale usundhed i gang, og den vil tage til i kraft i de kommende år, vurderer hun.