Når alt det man har går op i røg – korrekt tidsform

Image result for aarhus byret

Pårørende har førsteret til tilhørerpladserne i Danmarks retssale, men oftest vil der være nok pladser til interesserede borgere

Dommeren snakkede lavmælt med anklageren, da den tiltalte stormede ind ad døren til retslokalet. ”Hej!” sagde han hurtigt til dommeren, inden hans blik blev rettet mod forsvareren, der med et svuptag var på benene på vej ud af lokalet. Den tiltalte fulgte velvilligt og hurtigt efter. Stemningen var god, men det var tiltaltes alibi ikke.

Af: Andreas Canvin

”Vi stopper, hvis du får det dårligere” sagde forsvareren med et fast blik til den tiltalte i retten i Aarhus. Sagen handlede om i alt 18 forhold, hvor gentagen kørsel under påvirkning af stoffer udgjorde langt størstedelen. Den tiltalte, en mørkhåret ung mand, havde over det sidste årti kæmpet med stofmisbrug, og var nu under behandling med metadon. Han havde det ikke godt her til formiddag. Hans grå sweater og mørke jeans stod i kontrast til det lyse lokale, der i kraft af det solrige vejr havde en sommerlig atmosfære. Fra højre side af rummet kom et blidt lysindfald fra de store, rektangulære vinduer. Tiltalte sad rastløst i sin stol, og trippede med fødderne. Anklageren indledte mødet med at oprulle de forhold, som den unge mand var tiltalt for.

Med en opgivende mine lyttede tiltalte, mens de 18 punkter blev læst op. Hans overkrop lå lænet ind over bordet, gemt i en krans af hans arme. Anklageren, en midaldrende kvinde, tappede nervøst på sin kind med et par fingre, mens anklagerne om kørsel i stofpåvirket tilstand, to tilfælde af tyveri samt en besiddelse af en 9.5 cm. lang kniv blev læst op. Forsvareren foretrak ikke en mine og kiggede vurderende i sine papirer på bordet, mens dommeren koncentreret fulgte med i anklageskriftet.

Herefter var det tiltaltes tur til at forklare sig. Med en grødet stemme forklarede han hurtigt, at han ikke huskede mange af de episoder, anklageren havde læst op fra anklageskriftet. Anklageren gik nu igen de forskellige punkter igennem; denne gang i detaljer, i håbet om at ville hjælpe på hans hukommelse.

Natten til den 1. januar 2016 blev tiltalte stoppet i sin bil af politiet i Aarhus centrum. Han var her påvirket af THC, MDMA og kokain over bagatelgrænsen, og blev anholdt af politiet for overtrædelse af færdselsloven.

Tilbage i retten nægtede tiltalte at have indtaget stoffer den nat. Til gengæld huskede han at have været i besiddelse af en ulovlig kniv, da han 2 måneder senere blev stoppet af politiet og anholdt for overtrædelse af våbenloven. Det var dog ikke hans, forklarede han med en opgivende tone. ”Jeg omgås nogle venner, der er fucked up i hovedet”, sagde han som forklaring på, hvorfor der var en kniv i hans bil. Forsvareren nikkede, og rettede så hans fulde opmærksomhed på tiltalte.

Det stod i retten klart, at den unge mand havde været fanget i en ond cirkel af misbrug, som førte ham ud i en kriminel løbebane, som havde været svær at stoppe. Tiltalte havde modtaget en dom mere end 3 gange før, hvilket blev set som en skærpende omstændighed for anklageren, der i retten lagde vægt på, at de tidligere, lange straffe var for besiddelse af bl.a. kokain. Forsvareren udbrød her i et spørgsmål til tiltalte om hans helbredssituation, og blev mødt med én sætning. Han havde vejtrækningsproblemer, og det gik bare ikke godt, fortalte tiltalte lavmælt, og kiggede på forsvareren.

Dommeren udvekslede et blik med anklager og forsvarer. Det stod klart, at tiltalte havde dårlige forudsætninger for et stabilt liv og uden kriminalitet. Han var på førtidspension, led af ordblind og havde ingen fast adresse. ”Så alt det du har, går op i røg,” spurgte forsvareren afsluttende den tiltalte, som nikkede, og fortalte, at han i øjeblikket kæmpede med et dyrt heroinmisbrug.

Anklageren og forsvareren blev enige om en ubetinget frakendelse af kørekortet i 7-8 år, 30 dage i fængsel samt en femcifret bøde, der ikke blev fastsat. Dommeren kiggede tænksomt i sine papirer, og udsatte den endelige domsafsigelse én uge – til onsdag d. 9 maj. ”Kan I have en god dag!” sagde tiltalte, og forsvandt hurtigt ud af lokalet.

 

Vinkelsætning: jeg vil fortælle, at et stofmisbrug typisk leder til en kriminel løbebane, der kan være svær at bryde ud af, da misbrugere som den tiltalte mand i artiklen mister overblikket og styringen over deres eget liv, når stofferne tager over. Derfor leder det ene lovbrud til det andet, når man ikke har kapacitet og overskud til at ændre den onde cirkel. Historien om denne dag i retten skal fortælles, da det er af samfundsmæssig betydning, at stofmisbrug bliver anskueliggjort for befolkningen, hvis opfattelse af stofmisbrug og konsekvenserne heraf som udgangspunkt ikke er præcis eller konkret, hvis ikke de selv (ind)direkte er berørt at stofmisbrug. Urhistorien er menneskets kamp mod sig selv og de fristelser, der for en kort stund kan få problemerne til at gå væk. Her er der identifikation, da alle mennesker har, i varierende grad, en indre kamp imod noget og har prøvet det ene eller andet – fra trøstespisning til alkohol til stoffer – for at dæmpe den mentale tilstedeværelse af det givne problem.