Når alt det man har går op i røg

Pårørende har førsteret til tilhørerpladserne i Danmarks retssale, men oftest vil der være nok pladser til interesserede borgere

Dommeren snakker lavmælt med anklageren, da den tiltalte stormer ind ad døren til retslokalet. ”Hej!” siger han hurtigt til dommeren, inden hans blik rettes mod forsvareren, der med et svuptag er på benene på vej ud af lokalet. Den tiltalte følger velvilligt og hurtigt efter. Stemningen er god, men det er tiltaltes alibi ikke.

Af: Andreas Canvin

”Vi stopper, hvis du får det dårligere” siger forsvareren med et fast blik til den tiltalte i dagens sag i retten i Aarhus. Sagen handler om i alt 18 forhold, hvor gentagen kørsel under påvirkning af stoffer udgør langt størstedelen. Den tiltalte er en ung mand, som over det sidste årti har kæmpet med stofmisbrug, og nu er under behandling med metadon. Han har det ikke godt her til formiddag. Hans grå sweater og mørke jeans står i kontrast til det lyse lokale, der i kraft af dagens vejr har en sommerlig atmosfære. Der er et blidt lysindfald fra de store, rektangulære vinduer i højre side af rummet. Tiltalte sidder rastløst i sin stol, og tripper med fødderne. Anklageren indleder mødet med at oprulle de forhold, som den unge mand er tiltalt for.

Tiltalte gemmer hovedet i sine arme, mens de 18 punkter bliver læst op. Hans hoved ligger på bordet, gemt i en krans af hans arme. Anklageren, en midaldrende kvinde, tapper nervøst på sin kind med et par fingre, mens anklagerne om kørsel i stofpåvirket tilstand, to tilfælde af tyveri samt en besiddelse af en 9.5 cm. lang kniv læses op. Forsvareren fortrækker ikke en mine og kigger vurderende i sine papirer på bordet, mens dommeren koncentreret følger med i anklageskriftet.

Herefter er det tiltaltes tur til at forklare sig. Med en grødet stemme forklarer han hurtigt, at han ikke husker mange af de episoder, anklageren har læst op fra anklageskriftet. Anklageren går nu igen igennem de forskellige punkter; denne gang i detaljer i håbet om at vil hjælpe på hans hukommelse.

Natten til den 1. januar 2016 bliver tiltalte stoppet i sin bil af politiet i Aarhus centrum. Han er påvirket af THC, MDMA og kokain over bagatelgrænsen, og bliver anholdt af politiet for overtrædelse af færdselsloven. Med en nervøs røst i stemmen nægter han at have indtaget stoffer den nat. Til gengæld husker han at have været i besiddelse af en ulovlig kniv, da han 2 måneder senere bliver stoppet af politiet og anholdt for overtrædelse af våbenloven. Det er dog ikke hans, forklarer tiltalte i en opgivende tone. ”Jeg omgås nogle venner, der er fucked up i hovedet”, siger han som forklaring på, hvorfor der var en kniv i hans bil. Forsvareren nikker, og retter nu hans fulde interesse på tiltalte.

Det står klart, at den unge mand er endt i en ond cirkel af misbrug, som har ført ham ud i en kriminel løbebane, der er svær at stoppe. Han er dømt mere end 3 gange før, og har modtaget straffe på 2 og 3 års ubetinget fængsel, bl.a. for besiddelse af kokain og en række andre stoffer. Forsvareren spørger om tiltaltes helbredssituation, og bliver mødt med én sætning. Han har vejtrækningsproblemer, og det går bare ikke godt, fortæller tiltalte lavmælt, og kigger på forsvareren.

Dommeren udveksler et blik med anklager og forsvarer. Det står klart, at tiltalte har dårlige forudsætninger for et stabilt liv uden kriminalitet. Han er på førtidspension, er ordblind og har ingen fast adresse. ”Så alt det du har, går op i røg,” spørger forsvareren afsluttende den tiltalte, som nikker, og fortæller, at han i øjeblikket kæmper med et dyrt heroinmisbrug.

Anklageren og forsvareren bliver enige om, at tiltalte skal have frakendt kørekortet i 7-8 år, sidde 30 dage i fængsel samt betale en femcifret bøde, der endnu ikke er fastsat. Dommeren kigger tænksomt i sine papirer, og udsætter domsafsigelsen én uge – til onsdag d. 9 maj. ”Kan I have en god dag!” siger tiltalte, og forsvinder hurtigt ud af lokalet.

 

Vinkelsætning: jeg vil fortælle, at et stofmisbrug typisk leder til en kriminel løbebane, der kan være svær at bryde ud af, da misbrugere som den tiltalte mand i artiklen mister overblikket og styringen over deres eget liv, når stofferne tager over. Derfor leder det ene lovbrud til det andet, når man ikke har kapacitet og overskud til at ændre den onde cirkel. Historien om denne dag i retten skal fortælles, da det er af samfundsmæssig betydning, at stofmisbrug bliver anskueliggjort for befolkningen, hvis opfattelse af stofmisbrug og konsekvenserne heraf som udgangspunkt ikke er præcis eller konkret, hvis ikke de selv (ind)direkte er berørt at stofmisbrug. Urhistorien er menneskets kamp mod sig selv og de fristelser, der for en kort stund kan få problemerne til at gå væk. Her er der identifikation, da alle mennesker har, i varierende grad, en indre kamp imod noget og har prøvet det ene eller andet – fra trøstespisning til alkohol til stoffer – for at dæmpe den mentale tilstedeværelse af det givne problem.